Babymassage

Voor zijn geboorte, in de intra-uteriene fase van zijn bestaan, is de baby al gewend aan voortdurend lichamelijk contact:
de warme baarmoeder met het vruchtwater als stootkussen laat hem voortdurend heen en weer schommelen.
Hij registreert al een heleboel zintuiglijke waarnemingen: de geluiden van zijn moeder en van de buitenwereld.

Tijdens de geboorte krijgt de baby een geweldige, bijna overweldigende ervaring te verwerken. Hij wordt door krachtige weeën in elkaar gedrukt en vervolgens door het nauwe geboortekanaal gedreven naar een nieuwe wereld vol licht, lucht, geluid, geuren en kleuren.

Het doorknippen van de navelstreng, de fysieke band die moeder en kind op dat moment nog verbindt,
is het moment waarop plaats kan worden gemaakt voor een nieuwe vorm van verbondenheid.

Verbondenheid is een sterke fysieke, emotionele en geestelijke verknochtheid die tussen mensen van elke leeftijd kan ontstaan.
Moeders, vaders en baby’s hebben onmiddellijk na de geboorte extra tijd samen nodig,
zodat deze gehechtheid aan elkaar tot ontwikkeling kan komen.

De affectieve band die op dat ogenblik ontstaat is voor de nieuwe baby van groot belang voor zijn verdere gevoelsmatige ontwikkeling.
De verbondenheid wordt door de baby ontwikkeld via lichamelijk contact, door te zien, te horen, te voelen en te ruiken.
Het belang van verbondenheid via huidcontact en intiem lichamelijk contact vlak na de geboorte
is door M.H. Klaus en J.H. Kennell uitvoerig beschreven in het boek “Parent-Infant Bonding”.

Een aantal zaken kunnen dit proces van verbondenheid evenwel verstoren, of maken dat het niet op gang komt:
vertraging in het samenzijn van de baby en zijn ouders na de geboorte,
medicijnen waardoor de baby of de moeder of beide verdoofd zijn,
een langdurige scheiding na een keizersnede, het verblijf van de baby in een couveuse…

Een andere factor die het ontstaan van deze noodzakelijke band kan belemmeren,
wordt door David Bannister, een kinderarts uit Melbourne, als volgt beschreven:

“Soms klikt het niet dadelijk tussen moeder en baby en ontstaat er niet onmiddellijk een band tussen hen. Als de baby een moeilijk, koliekachtig, irritant kind is dat slecht reageert, kan de moeder dat waarschijnlijk moeilijk aan en heeft ze ook problemen in het zich aanpassen aan en begrijpen van de baby. Dan kunnen er boze, negatieve gevoelens ontstaan.
Waarschijnlijk komt ze steeds verder van haar baby af te staan, en de wisselwerking met deze huilende baby
kan soms vijandige, agressieve gevoelens opwekken.
Als we dan een positieve, strelende, liefkozende benadering voorstellen, kan dat van onschatbare waarde zijn
voor het veranderen van de negatieve reacties van de moeder in positieve, tedere en warme aandacht”.

Thans wordt babymassage algemeen aanvaard als een prettige, natuurlijke manier om met je kleine kind om te gaan
en het beter te leren kennen. De bijkomende voordelen voor zowel ouders als kind zijn dan mooi meegenomen.

Massage is een manier om zijn liefde tot uitdrukking te brengen via een bijzondere vorm van liefkozend strelen.
Als moeders hun kleine baby’s masseren, zet de massage het proces van verbondenheid voort,
en helpt hen om een warme, positieve kind-ouderrelatie tot stand te brengen.

Het menselijk strelen voorziet in een levensbehoefte van de baby. Net zoals hij een evenwichtig dieet nodig heeft
met de juiste hoeveelheid vitaminen en mineralen, heeft hij er behoefte aan om gestreeld en geknuffeld te worden.
Wanneer er spanningen zijn tussen de ouders en hun baby, is babymassage bijzonder geschikt om die spanningen te verminderen.
Voor ouders die, toen ze zelf baby waren, van hun ouders te weinig liefde ontvingen en die het nu moeilijk vinden om op een zachte, liefkozende manier met hun eigen baby om te gaan, is babymassage hèt middel om elkaar te leren ontdekken,
om op elkaar te leren inwerken.

Wanneer men er dus in slaagt om een positieve band tot stand te laten komen,
wordt de basis gelegd voor een gelijkaardige manier van zorgzaam en liefdevol met anderen omgaan in het verdere leven.
Zo gezien is babymassage een vorm van preventieve geneeskunde.


De voordelen van babymassage zijn onder meer:

* Voor de baby:  stimulatie van de emotionele, rationele en psychomotorische ontwikkeling,
bevordering van de fysiologische processen (spijsvertering, bloedsomloop) …

* Voor de ouders:emotionele bevrediging, tactiele communicatie, de voldoening iets voor de baby te kunnen doen,
stimuleren van de verbondenheid tussen de ouders onderling en tussen de ouders en het kind.

Babymassage is bijzonder aan te raden voor:

  1. Premature baby’s
  2. Emotioneel gestoorde baby’s
  3. Baby’s met een lichamelijke handicap
  4. Baby’s met een ontwikkelingsachterstand
  5. Geadopteerde baby’s

Andere mogelijke toepassingen zijn:

  1. Bij problemen met de borstvoeding
  2. Bij moeilijke stoelgang
  3. Na pijnlijke ingrepen
  4. Bij te vroege scheiding
  5. Bij verstoorde ouder-kindrelatie

Geschikte leeftijd:
De meest geschikte leeftijd om een baby te masseren is vanaf 6 weken tot 2 à 2 ½ jaar,
naar gelang van het ontwikkelingsniveau van het kind.