Rug- en nekscholing

De moderne rugschool heeft tot doel inzicht te krijgen over het
zelf behandelen van rugklachten. Je leert om rugklachten die met
houding en beweging te maken hebben, te reduceren en functioneel
te stabiliseren. Daarvoor heb je mechanische inzichten en kennis over functionele
stabilisatietraining nodig.

Openstaan voor scholing betekent ook gedragsverandering. Een oude gewoonte
afleren is niet simpel, maar rendeert op lange termijn.